Публічна інформація про принципи формування та розмір оплати праці

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

Державне підприємство «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» є самостійним суб'єктом господарювання, засноване на державній власності та входить до сфери управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Державне підприємство «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» є юридичною особою та суб’єктом підприємницької діяльності і діє на основі свого Статуту та з державного бюджету не фінансується.

Відповідно до Статуту, управління Підприємством здійснюється його директором, який підзвітний Держгеокадастру. Директор призначається на посаду та звільняється з посади Уповноваженим органом управління відповідно до вимог законодавства. З Директором укладається контракт, у якому визначаються строк та умови найму, права, обов'язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, звільнення з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

Колективним договором на 2021-2023 роки, відповідно до Закону України «Про оплату праці» встановлено, що структура заробітної плати працівників складається з основної і додаткової зарплати, а також інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

Основна заробітна плата – винагорода, нарахована працівнику за виконану ним роботу згідно з установленими на підприємстві нормами праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки) і встановлюється у вигляді тарифних ставок (посадових окладів) і договірних розцінок.

Для оплати праці керівників, спеціалістів, службовців та обслуговуючого персоналу застосовується почасова оплата згідно затвердженого на підприємстві штатного розкладу.

Працівники виробничих підрозділів працюють на прямій відрядній системі оплати праці. Додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад встановлені норми, за трудові успіхи і винахідливість, особливі умови праці тощо. Вона включає доплати, надбавки, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань, інші заохочувальні, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством та Колективним договором.

Розміри посадових окладів та фіксованих (постійних) надбавок, встановлених законодавством, працівникам Інституту визначені у штатному розписі Інституту, відповідно до Галузевої угоди, між Міністерством аграрної політики та продовольства України, Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців «Федерація роботодавців агропромислового комплексу та продовольства України» і Професійною спілкою працівників агропромислового комплексу України в сільському господарстві на 2014-2020 роки (із змінами).